Invoering van een triatlonprogramma op basisscholen (onderzoek)

Kinderen triathlon

Wij schrijven onze teksten en reviews als onafhankelijke partij. Daarbij maken we soms gebruik van affiliate links. Meer hierover lees je in ons advertentiebeleid.

Optimaal voorbereiden voor een triathlon?
Bekijk hier de online trainingsschema's van Optrimize!

In een recente studie1, gedaan door het Stuart Evans van de La Trobe Universiteit in Melbourne, werd onderzocht of een aangepaste versie van de Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) een geschikt instrument is om het plezier in lichamelijke activiteit bij basisschoolkinderen te meten, specifiek gericht op triatlon. De studie omvatte 12 meisjes van 10 jaar oud van een basisschool in de binnenstad, die deelnamen aan een vier weken durend triatlonprogramma. Hieronder bekijk ik dit onderzoek en deel ik de resultaten met je.

De kracht van triatlon in het basisonderwijs

Triatlon, een sport die zwemmen, fietsen en hardlopen combineert, wint wereldwijd aan populariteit. Met meer dan vier miljoen deelnemers is het duidelijk dat triatlon niet alleen een fysieke uitdaging biedt, maar ook de potentie heeft om een breed scala aan motorische, sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Volgens onderzoekers maakt dit triathlon tot een uitstekende aanvulling op het lichamelijke opvoedingscurriculum van basisscholen.

Programma en bevindingen

Het programma, aangepast voor basisschoolkinderen, bestond uit wekelijkse sessies van een uur waarin de kinderen spelenderwijs de basisbewegingen van triatlon leerden. De resultaten toonden aan dat de kinderen aan het einde van het programma meer plezier en lol rapporteerden, terwijl hun gevoel van opwinding niet veranderde. Dit suggereert dat de kinderen niet alleen plezier hadden in de activiteiten, maar ook dat hun vaardigheden en zelfvertrouwen in de loop van het programma toenamen.

Betekenis voor het basisonderwijs

De positieve resultaten van dit onderzoek benadrukken het potentieel van sport-specifieke programma’s zoals triatlon in het basisonderwijs. Door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met diverse fysieke activiteiten, kunnen we niet alleen hun fysieke vaardigheden verbeteren, maar ook hun plezier in bewegen vergroten. Dit is cruciaal voor het ontwikkelen van een levenslange liefde voor fysieke activiteit en een gezonde levensstijl.

Conclusies en toekomstperspectieven

Dit onderzoek toont aan dat een eenvoudige, kosteneffectieve interventie zoals een triatlonprogramma kan dienen als een waardevolle aanvulling op het lichamelijke opvoedingscurriculum op basisscholen. Het stimuleren van plezier in sport bij kinderen is een essentiële stap in het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het verder verfijnen van deze programma’s en het onderzoeken van hun impact op een bredere groep kinderen.

Samenvatting van het onderzoek

  • Introductie: Het belang van triatlon wordt weerspiegeld in het onderwijs en de ontwikkeling van motorische, sociale en emotionele vaardigheden. Gezien het grote educatieve potentieel van triatlon, onderzocht deze casestudie of een aangepaste Physical Activity Enjoyment Scale2 (PACES)-enquête een geschikte maatstaf kan zijn voor het plezier in fysieke activiteit bij basisschoolkinderen wanneer toegepast op een sport-specifieke taak zoals triatlon.
  • Onderzoeksmethode: De steekproef bestond uit 12 vrouwelijke basisschoolleerlingen (10,3 ± 1,3 jaar) van een binnenstedelijke middelbare school. Een aangepast triatlonprogramma werd gedurende vier weken een uur per week aangeboden, met elke week een aangepaste PACES-enquête. De antwoorden op de enquête werden gecodeerd en vervolgens gemiddeld over de vier weken, waarna de reacties van de kinderen werden geanalyseerd met behulp van een Wilcoxon Signed Ranks Test om verschillen in de gecodeerde kenmerkende antwoordscores van de enquête te onderzoeken. Verdere vergelijkingen werden gemaakt met behulp van een Student’s t-test en een variatiecoëfficiënt (CV).
  • Samenvatting van de resultaten: Aan het einde van het vier weken durende triatlonprogramma rapporteerden de deelnemers een groter gevoel van plezier en lol, terwijl er geen verandering was in het gevoel van opwinding bij de kinderen (p < 0,5). Kenmerkende reacties op ‘neutraal’ namen af, met een gelijktijdige toename in de reactie ‘enigszins genoten’ wanneer bekeken over de vier weken durende duur van het programma (p <0.001).
  • Conclusie: Deze PACES-casestudie was ontworpen als een haalbare, eenvoudige en innovatieve benadering om de genotniveaus te monitoren bij basisschoolkinderen die deelnamen aan een triatlonprogramma. Over het algemeen kan het positieve genot dat uit deze eenvoudige, goedkope interventie werd gerapporteerd, worden gebruikt om de ontwikkeling van toekomstige sport-specifieke basisschoolprogramma’s te informeren.

Bronnen gebruikt

  1. https://www.researchgate.net/publication/374764434_Implementation_of_a_Triathlon_Program_for_Primary_School_Students_as_part_of_Health_and_Physical_Education_Case_Study ↩︎
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8582913/ ↩︎
Optrimize

Categorie: Triathlon

Foto van auteur

Redactie

De redactie van Triathlon365 bestaat uit enthousiaste sporters. Zij proberen je dagelijks te voorzien van leuke artikelen over triathlon. Daarnaast krijgen zij regelmatig hulp van andere ervaren triatleten en atleten. Met deze website hoopt de redactie anderen te enthousiasmeren en informeren over deze geweldige sport.

Deel dit artikel op: