Disclaimer

Triathlon365, hierna te noemen de Website, verleent u hierbij toegang tot Triathlon365(“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Triathlon365 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Triathlon365 spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Triathlon365. In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Triathlon365 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Triathlon365.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van Triathlon365, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Afbeeldingen, beeldmateriaal en auteursrechten

Afbeeldingen die gebruikt worden op Triathlon365 zijn afkomstig van meerdere bronnen:

  • Eigen beheer
  • Openbare beeldbank Wikimedia Commons
  • Depositphotos (betaald abonnement)
  • Bronnen met toestemming maker

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal is afkomstig uit twee bronnen:

  • Eigen beheer
  • Embedden van openbare YouTube-Video’s (https://www.frankwatching.com/archive/2014/11/24/embedden-mag-dat-eigenlijk-wel/)

Ben je van mening dat er een schending van auteursrecht of copyright plaatsvindt op Triathlon365? Neem contact op via ons contactformulier en wij controleren het beeldmateriaal direct en gaan binnen 24 uur tot verwijdering over, mocht de claim terecht zijn.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deel dit artikel op: